close
تبلیغات در اینترنت
ادبیات و زبان‌شناسیدانلود پاورپوینت از شاعر معروف سعدی
| امتياز داده شده توسط 14 نفر | مجموع امتيازها: 62دانلود پاورپوینت ادبیات فارسی دوم دبیرستان|درس 16

دانلود پاورپوینت ادبیات فارسی دوم دبیرستان|درس 16
| امتياز داده شده توسط 12 نفر | مجموع امتيازها: 65پاورپوینت گرامر درس چهار زبان انگلیسی سوم دبیرستان

پاورپوینت گرامر درس چهار زبان انگلیسی سوم دبیرستان
| امتياز داده شده توسط 5 نفر | مجموع امتيازها: 30دانلود پاورپوینت درس دوم زبان انگلیسی اول دبیرستان-پست ویژه

دانلود پاورپوینت درس دوم زبان انگلیسی اول دبیرستان-پست ویژه

دانلود پاورپوینت درس دوم زبان انگلیسی اول دبیرستان-پست ویژه
| امتياز داده شده توسط 0 نفر | مجموع امتيازها: 0دانلود پاورپوينت زبان فارسي دوم دبيرستان|مبحث اسم

دانلود پاورپوينت زبان فارسي دوم دبيرستان|مبحث اسم

دانلود پاورپوينت زبان فارسي دوم دبيرستان|مبحث اسم
| امتياز داده شده توسط 19 نفر | مجموع امتيازها: 110دانلود پاورپوینت دروس 4 و 5 و 6 زبان فارسی1 اول دبیرستان

دانلود پاورپوینت دروس 4 و 5 و 6 زبان فارسی1 اول دبیرستان
| امتياز داده شده توسط 5 نفر | مجموع امتيازها: 118دانلود پاورپوينت عربي اول دبيرستان|درس هشتم

دانلود پاورپوينت عربي اول دبيرستان|درس هشتم

دانلود پاورپوينت عربي اول دبيرستان|درس هشتم
| امتياز داده شده توسط 5 نفر | مجموع امتيازها: 5دانلود پاورپوينت زبان فارسي دوم دبيرستان درس انواع صفت

دانلود پاورپوينت زبان فارسي دوم دبيرستان درس انواع صفت

دانلود پاورپوينت زبان فارسي دوم دبيرستان درس انواع صفت
| امتياز داده شده توسط 6 نفر | مجموع امتيازها: 16دانلود پاورپوینت ادبیات فارسی دوم دبیرستان|درس دهم

دانلود پاورپوینت ادبیات فارسی دوم دبیرستان|درس دهم

دانلود پاورپوینت ادبیات فارسی دوم دبیرستان|درس دهم
| امتياز داده شده توسط 12 نفر | مجموع امتيازها: 66پاورپوینت آموزش درس پنجم انگلیسی دوم دبیرستان

پاورپوینت آموزش درس پنجم انگلیسی دوم دبیرستان

پاورپوینت آموزش درس پنجم انگلیسی دوم دبیرستان
| امتياز داده شده توسط 9 نفر | مجموع امتيازها: 63